Giới thiệu chung

Xây dựng UNIC trở thành công ty tiên phong về công nghệ thông tin đẳng cấp quốc tế, đáp ứng xu thế cách mạng công nghiệp 4.0 tại Việt Nam.

Nguồn nhân lực

General Director

Mr. Tanakorn Theeramankong

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

DGD

Lê Ngọc Khoa

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Team leader

Trần Ngọc Hoàng Sơn

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Supervisor

Đinh Lương Trí

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Supervisor

Hoàng Vương

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Supervisor

Đào Quang Hưng

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Staff

Trần Văn Phi

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Staff

Phan Thị Quỳnh Nhi

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Marketing staff

Trần Thị Phương Trà

“Nhân viên UNIC không ngừng phát huy tính sáng tạo trong công việc, tận tụy với Khách hàng, nâng cao và phát huy mọi năng lực nhằm đạt đúng tiến độ và chất lượng cam kết, qua đó cung cấp các sản phẩm – công nghệ - ứng dụng hữu ích và thiết thực”

Kinh nghiệm

Uy tín - Tận tụy

Năng lực sáng tạo

Cập nhật công nghệ

Chuyên nghiệp

Giá trị cốt lõi

Kinh nghiệm

- Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng.
- Đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án CNTT
- Nhân viên phát luôn huy tính sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm và tận tụy vì công việc
“Lãnh đạo UNIC cam kết nỗ lực hết mình thực hiện thành công các dự án – kế hoạch đã đề ra, tận tâm với Khách hàng và Đối tác, chu đáo với Nhân viên, chân thành với Tổ chức”

Uy tín - Tận tụy

- Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng.
- Đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án CNTT
- Nhân viên phát luôn huy tính sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm và tận tụy vì công việc
“Lãnh đạo UNIC cam kết nỗ lực hết mình thực hiện thành công các dự án – kế hoạch đã đề ra, tận tâm với Khách hàng và Đối tác, chu đáo với Nhân viên, chân thành với Tổ chức”

Năng lực sáng tạo

- Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng.
- Đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án CNTT
- Nhân viên phát luôn huy tính sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm và tận tụy vì công việc
“Lãnh đạo UNIC cam kết nỗ lực hết mình thực hiện thành công các dự án – kế hoạch đã đề ra, tận tâm với Khách hàng và Đối tác, chu đáo với Nhân viên, chân thành với Tổ chức”

Cập nhật công nghệ

- Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng.
- Đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án CNTT
- Nhân viên phát luôn huy tính sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm và tận tụy vì công việc
“Lãnh đạo UNIC cam kết nỗ lực hết mình thực hiện thành công các dự án – kế hoạch đã đề ra, tận tâm với Khách hàng và Đối tác, chu đáo với Nhân viên, chân thành với Tổ chức”

Chuyên nghiệp

- Lãnh đạo tiên phong, trên dưới đồng lòng.
- Đội ngũ chuyên gia với nhiều năm kinh nghiệm thực tiễn qua các dự án CNTT
- Nhân viên phát luôn huy tính sáng tạo, không ngừng nâng cao năng lực, trách nhiệm và tận tụy vì công việc
“Lãnh đạo UNIC cam kết nỗ lực hết mình thực hiện thành công các dự án – kế hoạch đã đề ra, tận tâm với Khách hàng và Đối tác, chu đáo với Nhân viên, chân thành với Tổ chức”