Chuyển đổi kỹ thuật số (Digital Transformation) đã thay đổi bối cảnh kinh tế của thế giới trong vài thập kỷ qua. Nhiều doanh nghiệp thừa nhận rằng chuyển đổi kỹ thuật số là điều cần thiết để nhận được nhiều giá trị nhất, nhưng không phải lúc nào cũng dễ thực hiện.

Chuyển đổi kỹ thuật số không chỉ là lựa chọn công nghệ và thực hiện nó. Quá nhiều công ty đang chi tiền cho công nghệ nhưng không mang lại cho họ những gì họ cần. Trước khi chọn bất kỳ loại công nghệ nào để chuyển đổi kỹ thuật số, bạn phải hiểu 4 cấp độ của chuyển đổi kỹ thuật số, mỗi cấp độ nêu bật những lợi thế chiến lược có sẵn dựa trên những gì công nghệ kỹ thuật số có thể cung cấp.

W210913_SUBRAMANIAM_DIGITAL_TRANSFORMATION_360-1200x1297.jpg

Bậc 1: Hiệu quả hoạt động (Operational Efficiencies)

Cấp độ này nói về khả năng tổ chức giảm thiểu lãng phí về thời gian, công sức và vật liệu càng nhiều càng tốt, trong khi vẫn tạo ra dịch vụ hoặc sản phẩm chất lượng cao. Với công nghệ kỹ thuật số, điều này thường liên quan đến việc sử dụng các cảm biến IoT (Internet of Things) trên tài sản và Trí tuệ nhân tạo (AI) hay Machine Learning (ML) để xác định các lĩnh vực cần cải thiện. 

Cấp này có xu hướng quan trọng nhất đối với các công ty muốn cải thiện tổ chức của họ từ bên trong bằng cách tích hợp công nghệ mới cho nhu cầu sản xuất, kinh doanh hay quản lý.

Bậc 2: Hiệu quả hoạt động nâng cao 

Cấp này quan trọng đối với các công ty đang bán một số loại sản phẩm nhất định cho người dùng. Các sản phẩm sẽ cần có khả năng thu thập và đánh giá dữ liệu từ người dùng. Sau đó, thông tin này có thể được sử dụng để tìm hiểu thêm về các sản phẩm đó và khách hàng.

Phần mở rộng của Hiệu quả hoạt động sử dụng dữ liệu được tạo ra từ khách hàng sử dụng sản phẩm hoặc dịch vụ của bạn. Kết quả là, hiệu quả có thể mở rộng ra ngoài việc sử dụng tài sản và giảm chi phí.

Bậc 3: Dịch vụ theo hướng dữ liệu chuỗi giá trị (Data- Driven Services from Value Chains)

Ở cấp độ này, một số công ty có thể thấy rằng họ có thể tạo ra các dịch vụ theo hướng dữ liệu từ các chuỗi giá trị và sản phẩm. Thay vì chỉ sử dụng dữ liệu để giúp cải thiện hiệu quả hoạt động, bạn có thể sử dụng dữ liệu đó để tạo doanh thu.

Nhiều công ty đã mắc sai lầm khi không xem xét tất cả các cơ hội tiềm năng mà cấp này có thể cung cấp. Họ không chắc liệu họ có cần cung cấp các dịch vụ theo hướng dữ liệu này hay không và có thể cảm thấy rằng quá nhiều rủi ro khi thử. Những cơ hội bị bỏ lỡ này có thể khiến họ mất một số doanh thu và dữ liệu bổ sung.

Bậc 4: Dịch vụ theo hướng dữ liệu nền tảng kỹ thuật số (Data-Driven Service from Digital Platforms)

Sử dụng Nền tảng kỹ thuật số như một phần của trải nghiệm khách hàng, bạn có thể tạo điều kiện trao đổi giữa khách hàng và các tổ chức bên thứ ba bên ngoài phạm vi chuỗi giá trị. Về bản chất, bạn có thể tạo một cộng đồng nơi các nguồn doanh thu bổ sung được tạo trực tiếp từ khách hàng.

Giải pháp nào tốt nhất cho tổ chức của bạn? 

Tất cả các công ty sẽ có yêu cầu riêng của họ, có nghĩa là để có chiến lược chuyển đổi kỹ thuật số tốt nhất, bạn sẽ cần xác định cách công ty của bạn nên tham gia với từng cấp trong số bốn cấp được thảo luận ở trên. Bạn chỉ tập trung vào môi trường sản xuất hay bạn cũng cần quan tâm đến môi trường tiêu thụ, bao gồm các mạng lưới bên ngoài chuỗi giá trị của công ty?

Có rất nhiều thứ để xem xét, và các công ty khác nhau sẽ có những nhu cầu khác nhau. Bạn có thể không cần tham gia vào tất cả các cấp này. Ví dụ, bạn có thể chỉ cần một hoặc hai. Khi bạn hiểu mình cần tập trung vào đâu, việc tìm kiếm các loại hình đầu tư công nghệ phù hợp cho doanh nghiệp của bạn sẽ trở nên dễ dàng hơn.

Nguồn: https://hbr.org/2021/09/the-4-tiers-of-digital-transformation