Phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất là một ứng dụng công nghệ thông tin giúp doanh nghiệp có thể chủ động theo dõi và kiểm soát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của mình.

Nhờ có phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất mà chủ doanh nghiệp có thể nắm bắt được thông tin, theo dõi, kiểm tra, giám sát mọi giai đoạn của quy trình sản xuất. Để đánh giá được phần mềm có chất lượng hay không thì cần có những tiêu chí đã được đánh giá dựa trên các tiêu chuẩn đã tổng kết.

Những tiêu chí cần có của phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất

1.     Tính toán, theo dõi kế hoạch nguyên vật liệu

Phần mềm cần phải tính toán, thiết kế được các định mức nguyên vật liệu cho các loại sản phẩm cho từng công đoạn sản xuất. Phải hỗ trợ được các tính năng sao chép định mức từ sản phẩm khác hoặc import được dữ liệu từ file excel.

phan-mem-theo-doi-ke-hoach-san-xuat-1.jpg

Phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất giúp lập kế hoạch tốt hơn

Phần mềm phải tính toán được thời gian dự kiến đặt mua nguyên vật liệu, căn cứ vào thời gian đặt mua trước đó và số lượng tiêu hao theo định mức sản xuất.

2.     Tính toán, theo dõi kế hoạch sản xuất

Phần mềm cần hỗ trợ lập kế hoạch sản xuất tự động dựa theo các số liệu từ các phòng tiêu thụ bán hàng, tồn kho, các đơn hàng của khách hàng…

Phần mềm phải được lập trình theo dõi tình trạng lệnh sản xuất, kế hoạch sản xuất, cảnh báo thiếu hụt hoặc dư thừa kế hoạch sản xuất.

Kế hoạch sản xuất cần phải theo dõi được các thông tin như quản lý số lượng, đơn hàng, công đoạn, thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc…

Phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất cần phải được các cấp lãnh đạo quản lý cao duyệt lệnh sản xuất và có các trạng thái phù hợp như: chờ duyệt, đã duyệt…

3.     Theo dõi tiến độ sản xuất, thống kê sản lượng

Phần mềm cho phép giám đốc, quản đốc theo dõi được các số liệu sản xuất trong quá trình sản xuất theo từng công đoạn khác nhau, theo từng ngày, từng ca.

Liên tục cập nhật sản lượng sản xuất theo từng công đoạn: bán thành phẩm, thành phẩm, kế hoạch sản xuất, lệnh sản xuất… Kiểm soát được các tiến độ và hoàn thành lệnh sản xuất đã được phê duyệt.

Thống kê được tỷ lệ hỏng, lỗi trong quá trình sản xuất và thống kê tỷ lệ nguyên nhân lỗi.

4.     Tính giá thành sản xuất chuẩn, chính xác

phan-mem-theo-doi-ke-hoach-san-xuat-2.jpg

Phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất giúp tính giá thành nhanh chóng, chính xác

Đây là tiêu chí khá quan trọng để có thể đưa ra được mức giá nhanh chóng, chính xác dựa trên các dữ liệu như: nguyên vật liệu, giá vốn, xuất nhập, thống kê hao hụt…

5.     Báo cáo kế hoạch sản xuất

Tiêu chí này giúp nhà quản lý có thể nắm được toàn bộ quy trình hoạt động, các thông số của việc theo dõi kế hoạch sản xuất như:

- Báo cáo tình hình sản xuất theo ngày, tháng, quý, năm

- Báo cáo thống kê số lượng sản xuất theo ca, phân xưởng, máy móc…

Với mong muốn doanh nghiệp sản xuất có được một quy trình sản xuất chuyên nghiệp, UNIC luôn đưa ra các giải pháp tiên tiến, phù hợp với các tiêu chí cũng như quy mô sản xuất của doanh nghiệp. Nếu bạn cần thêm thông tin về Phần mềm theo dõi kế hoạch sản xuất vui lòng truy cập website: http://unicjsc.com/